pl-początki Opoki

Ponieważ początki komputeryzacji w diecezji gliwickiej, a co za tym idzie – powstanie serwisu „Opoka”, dziwnym trafem zaginęło w odmętach histori, prezentuję kilkanaście zachowanych tekstów. Szczególnie istotne są teksty z prasy – można to sprawdzić szukając w archiwach