Parafia

Jak na ukraińskie warunki – noramlna sytuacja: 3 kościoły (parafie) i jeden ksiądz.

„Centrala” – czyli parafia z księdzem, jest w Starej Hucie (Starej Krasnoszorze). Parafie dojazdowe – to Czeresz i Krasnoilsk, z małymi kościółkami, a właściwie kapliczkami, i tak samo małymi grupkami parafian.