O Parafii

Parafia obsługuje trzy miejscowości: Stara Huta, Czeresz, Krasnoilsk, Główny kościół z największą ilością Parafian znajduje się w Starej Hucie (Krasnoszora), i tu też jest plebania i proboszcz.

MSZE ŚWIĘTE:


ODPUST:  15 września


KSIĄDZ PROBOSZCZ: ks. Janusz Gnat / ks. Adam Sekuła


ADRES PARAFII

59023 Stara Krasnoszora
Ul. Mickiewicza 55
Rejon Storożyniecki
Obwód Czerniowiecki
Ukraina


KONTO PARAFIALNE

Złotówkowe:
64 1140 2004 0000 3102 0762 2715

Walutowe
IBAN: LT25 3250 0723 8362 0919
BIC: REVOLT21

Prosimy o dopisek: StaraHuta