Zalecki 2-8.XI.2020

++ Емма, Рудольф, Еміль,

++ Вікторія, Ернест, Кароліна, Йосип, Альберт, Кароль, Еріка, Фнрдинант

++ Дроздик Юзеф, Анна, Кароль, Станіслав, Чимон, Бернатка, Марія, Броніслав, Анастасія

++ Кнапік Владислав, Юрій, Ян, Франциск, Юзеф, Розалія, Софія, Катерина, Юзеф, Ян

++ Кучак  Міхал, Марія, Вероніка, Петро

+ Ходус Василина

++ Тремель Іван, Йосиф, Катерина, Антон

++ Родини Сковронських, Соколовських, Дручек, Продан, Джал

+ Ks. Kazimierz Borcz + ks. Kazimierz Bochenek

++ rodzice: Teresa i Edward Gnat + siostra Anna Gnat

++ Maria i Józef Leja i ++ z rodzin Leja i Szydło

++ Michalina i Stanisław Gnat i wszystkich ++ z rodzin Gnat i Wózek

++ Katarzyna i Stanisław Cygnar i za zmarli z rodziny Cygnarów i Kopków

++ Anna i Ryszard Ragiel i ++ z rodziny Teuerle

++ przyjaciół, znajomych i sąsiadów

++ Zofia i Michał Cygnar

++ Józef, Reza Julia Smereka

++ Buganiuk Józef, Rozalia, Walerka

++ Buganiuk Józef, Helena

++ Buganiuk Józef, Rozalia

++ Buganiuk Józef Helena, Karolina

++ Buganiuk Jan, Michał, Marianna

++ Hapiński Jan, Maria, Ludwik, Józef

++ Drozdek Jadwiga, Paweł

++ Zelenka Ewa, Jurij

++ Romaniuk Kostjantin, Weronika, Heorgij

++ Bazatin Petro, Olena

++ Derczyk Michajło Antonowicz

+ Ludwik Januszewski

+ Mikołaj Korablow

+ Władysław Korablow i + córka

++ Niedzielan Irena, Roman, Juliusz, Zofia, Jan

++ Drozdek Regina, Ludwik, Jan

++ Demenczuk  Ilia, Julia

++ Kałuscy Honorata, Jan

++ Flaga Kazimiera, Wacław

++ Bagińscy Władysława, Jan

+ Kulbicki Tadeusz

+ Kurt Essers z żoną

+ Rajnhold Bulk

++ Sytnik Wiktor, Wiljutka

++ Zelenka Rudolf, Marija,

++ Buhaniuk Tomasz, Jazwita

++ Luptowicz Jan, Ewa

++ Zelenka Fabian, Genofa, Michał, Sztefan, Stanisław, Regina, Jadwiga

++ Luptowicz Jan, Barbara, Stanisław, Adam (dziecko), Juzof, Michał

++ Kostynian Viktor, Agata, Marija

+ Derczyk Sabina

++ Czunkiwski Andrzej, Wasyl

++ Muromcewy Jurij, Walentyna

++ Galichowski Anton, Aleksandr, Wanda

++ Fuks Karol, Natalia

+ Lachański Wołodymyr

+ Golińska Angelia

++ Luptowicz Józef, Ludwik, Anna, Maciej i Jadwiga

++ Janoszewski Ferdynand i Zuzanna, Józef, Ludwik

+ Jan German,

++ Wiktor Zielonka Fabian, Sofija

++  Rewaj Jan, Katarzyna, Julia

+ Janusz Derewiańczenko

++ Żałoba Paraskiwa, Iwan, Maria, Anna, Stefan

++ Zawielica Wanda, Anatolij

++ Iriszczuk Ignac, Zofia

++ Luptowicz, Rudolf, Michał, Ewgania, Jan, Szymon

++ Erl Juzef, Regina, Ferdynant, Zikrwit

++ Derczyk Anton i Magdalena

+ Legocka Ewa

++ Niedzielan Michał, Ewa, Adam

++ Luptowicz Ewa, Jan

+ Drozdyk Genowefa, Franc

++ Zelenka Ewa Jurij

++ Iliuc Georgij, Elżbieta

++ Erl Tusnelda, Maria

++ Wawrycz Jakub, Hanna, Franc

++ Faliboga Georgij, Adelia, Lukasz,  Arkadij, Tomasz, Viola, Jan, Sztefan, Anna, Rozalia, Wiktoria, Walentyna, Leon

++ Nazarowa Maria, Wiktor, Leon

+ DroZdyk Franc

++ Lechocki Jan, Julia, Adelja, Liudwik, Maryja, Rudolf, Ewa, Leon, Felicija

+ Drozczak Nina

++ Chapiński Piotr, Juzef, Edward

++ Krzysztofiak Regina, Symon, Maria

++ Drozdek Józef, Bernarda

++ Derczyk Katarzyna, Michał

++ Korablow Mikołaj, Anna, Władysław

++ Drozdek Jan, Juzef, Anna, Leon, Sebastian, Marja, Marja, Leon, Marja, Juzef, Macziej, Johaszka Rozalia, Marija

+ Rajchold Bulk

+ Kodrad Kobus

+ Tjuftij Ana

+ Drozdek Jan

++ Drozdek Maczej, Albina, Franc, Anna, Jan, Kazimierz, Rozalia

++ Habiniak Wojciech, Ola, Mirosława

++ Niedzielan Jadwiga, Władysław

+ Derczyk Jan

++ Zielonka Ignac, Regina, Wiktor

++ Oblomiewa Olga, Wasyl, Anna, Filomina, Walerij, Bernada, Walerij

++ Krzysztofiak Michał, Maria, Jakub, Fabian, Greta

+ Balak Leon

+ Drozdek Leon, Bronisława

+ Regina Buszta

+ Leon Drozdyk

+ Roman Niedzielan

+ Amalia Drozdek

+ Maciej Drozdyk

+ Lelekowa Rehina

++ Buhaniuk Jakub, Anatolij, Halina

++ Niedzielan Jadwiga, Władysław

+ Najdek Anna

+ Drozdek Katarzyna

++ Kuczak Jan, Lidia, Michał, Dorka

++ Zielonka Bożena, Józef

+ Drozdek Rudolf, Jadwiga

++ Derewiańczenko Jan, Gertruda, Oleksander

++ Legocka Wanda, Anton, Florina, Adam, Paweł

++ Chabiniak Waleria, Maria, Adam

++ Derczyk Jakub, Margareta

++ Ditkowski Iwan, Anatolij, Walentina

++Legocki Filemina, Adam

+ Zelenka Hanna Marija, Dominika, Marija, Koźma, Anna, Józef, Michał, Stanisław, Bernatka, Marija, Karol

++ Wojcicki Franc, Julia, Anton, Rudolf, Amalia, Marija

++ Wojcicki Marjan, Sztefania, Tereza, Wanda, Jadwiga, Anna-Rozalia, Mecisław, Stanisław, Helena, Vasilij