2018.02.27 Babcia Anna

Odwiedziny u chorej babci, 90-latka. Zaprowadziła mnie tam p. Anna, która wybudowała kapliczkę Miłosierdzia w Krasnojarsku. Opowiadania o tym jak zbierali pieniądze, bodowali, jak starają się nie tylko przetrwać, ale też szerzyć wiarę.

Przynajmniej raz na pięć minut pojawia się w jej słowach duch misyjny. ‚Idźcie i głoście‚, takie proste słowa, a tak żadko słyszałem je w Polsce. Tu słyszę każdego dnia wiele razy….

Później pojechałem na zakupy, uzupełnić braki w lodówce