Słowo pasterskie Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego (śmierć Ks. Inf. Józefa Pawliczka)

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry!

W Wielki Czwartek dotarła do Lwowa smutna wiadomość o śmierci Księdza Infułata Józefa Pawliczka, Wikariusza Generalnego naszej Archidiecezji.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Archidiecezji Katowickiej, do której przynależał zmarły kapłan i zaplanowane zostały na czwartek 8 kwietnia. W tym dniu sprawowane będą dwie Msze św. Pierwsza o godz. 1030 w Katowickiej Katedrze, a druga o godz. 1500 w rodzinnej parafii zmarłego Księdza Józefa, w Jastrzębiu-Zdroju – Moszczenicy Śląskiej. Po jej zakończeniu nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym.

Ksiądz Józef Pawliczek urodził się 22 maja 1941 roku w Moszczenicy Śląskiej jako syn Józefa i Gertrudy z domu Koczor. Ojciec pracował na kolei, matka zajmowała się gospodarstwem domowym. Ksiądz Józef był jednym z ośmiorga rodzeństwa – miał cztery siostry i trzech braci.

Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu maturalnego w 1959 roku, rozpoczął studia i formację w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W trakcie formacji seminaryjnej dał się poznać jako „inteligentny, skromny, pobożny, bardzo uczciwy i bardzo obowiązkowy” – tak pisał o nim rektor Seminarium. Dnia 4 kwietnia 1965 roku biskup Józef Kurpas udzielił mu w Krakowie święceń diakonatu, a 6 czerwca tegoż roku biskup Herbert Bednorz udzielił mu w Katowicach święceń prezbiteratu.

Przez wiele lat swojej posługi kapłańskiej w Archidiecezji Katowickiej ksiądz Józef pełnił różne funkcje w duszpasterstwie parafialnym, a następnie w Kurii Metropolitalnej. W 1992 roku został mianowany pełniącym obowiązki kanclerza Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach, a dwa lata później otrzymał nominację na kanclerza Kurii Katowickiej, którą to funkcję pełnił do 2007 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.

W 1994 roku papież Jan Paweł II mianował księdza Józefa kapelanem Jego Świątobliwości, a w 2007 roku papież Benedykt XVI mianował go prałatem honorowym.

W 2009 roku, na moją osobistą prośbę, przyszedł do pracy w Archidiecezji Lwowskiej. Otrzymał tutaj nominację na moderatora Kurii Metropolitalnej oraz wikariusza generalnego Archidiecezji, a rok później stał się również członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lwowskiej oraz Kolegium Konsultorów. W 2011 roku otrzymał stałe uprawnienie do sprawowania sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Lwowskiej. Tego samego roku papież Benedykt XVI mianował go protonotariuszem apostolskim supra numerum (infułatem). W 2015 roku otrzymał nominację na kanonika honorowego Kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie.

Jako wikariusz generalny podejmował wiele posług w Archidiecezji Lwowskiej, zaangażował się w pracę Kurii Metropolitalnej, poświęcając się bez reszty powierzonym mu obowiązkom.

Do Polski pojechał zaledwie na kilka dni, zamierzając szybko wrócić do Lwowa. Niestety stało się inaczej. Tym boleśniejszym jest fakt, że w czasie trwania pandemii ograniczenia z nią związane nie pozwalają na nasz udział w pogrzebie. Dlatego polecam Księdza Józefa waszym modlitwom: nie ma bowiem parafii naszej Archidiecezji, dla której Ksiądz Infułat nie poświęciłby swego czasu, tak w pracy kurialnej, jak i w duszpasterskiej posłudze.

Niech nasza wdzięczna modlitwa, otworzy Mu Bramy Nieba, a Jezus Chrystus, który w Wielki Czwartek powołał go do wieczności, za 55 lat posługi kapłańskiej obdarzy go wieńcem sprawiedliwości. Niech po latach ofiarnej pracy dla Kościoła, odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Lwów, 5 kwietnia 2021 roku

N. 117/2021

+ Mieczysław Mokrzycki

Arcybiskup Metropolita Lwowski