Nabożeństwa w czasie Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek – 19:00 Msza Wieczerzy Pańskiej
Wielki Piątek – 19:00 obrzędy Męki Pańskiej
Wielka SObota – 12:00 błogosławieństwo pokarmów (we wsi)
– 19:00 WIGILIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Wielkanoc – 12:00 Msza Święta

W kościele nie może być więcej niż 10 osób, dlatego zgłoszenia udziału w obrzędach w kościele – przyjmuję na telefon.
Będzie translacja na FACEBOOKu, proszę zostańcie na modlitwiew domach, nie kuście Pana Boga niepotrzebnym wychodzeniem.