Zaproszenie do wspólnej modlitwy – godz. 19:30

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry!

W tym trudnym czasie, jakiego doświadczamy, zwracamy się do Was z prośbą i apelem o zachowanie zdrowego rozsądku i dostosowanie się do zaleceń Służb Państwowych oraz wytycznych Konferencji Episkopatu Ukrainy. Zrozumienia i odpowiedzialności w tej kwestii wymaga od nas przykazanie „miłości bliźniego, jak siebie samego”. Zatem musimy zaczynać od siebie chroniąc swoje zdrowie i życie, aby nie stać się zagrożeniem dla innych. Jak dobrze wiemy, to również od nas zależy szybkość rozprzestrzeniania się pandemii Koronawirusa. I to my możemy w dużym stopniu powstrzymać to zagrożenie i spowodować szybki powrót do normalnego życia. Potrzeba jedynie naszego solidarnego postępowania dla dobra całego Narodu i Wspólnoty Kościoła, zachowując wprowadzone nakazy i zakazy. Są one konieczne, a zarazem skuteczne, bo jak się okazuje z doświadczenia innych państw, tam gdzie społeczeństwo jest zdyscyplinowane i solidarnie postępujące, tam łatwiej jest opanować zagrożenie.

Dlatego prosimy o odpowiedzialność i wzajemną pomoc, szczególnie względem osób starszych i chorych, bo to oni są w grupie największego ryzyka. Należy zorganizować pomoc, aby nie zabrakło im podstawowych środków do życia, aby bezpiecznie mogli przeczekać okres epidemii.

Trwający Wielki Post, jak żaden w znanej nam historii, nie był taką tęsknotą za Mszą świętą czy nabożeństwami pasyjnymi oraz nigdy nie był takimi milczącymi, ale za to pełnymi refleksji rekolekcjami, ukazującymi nam jak bardzo kruche jest ludzkie życie. Możemy jednak tej tęsknocie zaradzić i wypełnić ten Wielki Post modlitwą. Szczególnym jej znakiem, niech będzie zjednoczenie się nas wszystkich na modlitwie różańcowej o godz. 1930. Kapłanów i Osoby Życia Konsekrowanego proszę aby przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, o tej właśnie godzinie modlili się sami w kościele lub kaplicy zakonnej, a wszyscy wierni w duchu jedności dołączyli swoją modlitwę we wspólnocie rodziny. O tej godzinie będzie również bezpośrednia transmisja Modlitwy Różańcowej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w Radiu Maryja i w Telewizji Wiekuistego Słowa (EWTN).

Niech godzina 1930 stanie się w tym trudnym czasie, naszą Świętą Godziną Modlitwy o oddalenie zagrożenia pandemii Koronawirusa oraz zachowanie nas wszystkich w zdrowiu i ustrzeżeniu od nagłej i niespodzianej śmierci.

Wszystkim za dotychczasowe zrozumienie i dostosowanie się do wytycznych bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wytrwanie, abyśmy mogli już niedługo powrócić do normalnego życia.

Niech Nas wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, opieką otoczy Matka Kościoła i Święty Józef Jej Oblubieniec, a wstawiennictwem wspierają nasi Święci Patronowie.

Uroczystość Świętego Józefa, 19 marca 2020 roku

N. 8/2020

Biskupi Rzymsko-Katolickiego Kościoła w Ukrainie