2002 – Pierwszy odpust na Ukrainie

Wiele wyjazdów, głównie turystycznych. Jednak trafiły się rekolekcje wielkopostne. Wiele odwiedzonych plebanii – katolickich, prawosławnych, grekokatolickich. Był też czas zastępstwa w Starym Skałacie, gdzie ja stary palacz, pierwszego niedzielnego papierosa zapaliłem dopiero po 15-tej – cały czas Msze, spowiadanie, odpusty itp