Sanktuaria -> Niżankowice, NMP Matki Bożej Opatrzności

Rejon starosamborski. Dekanat samborski.

Niżankowice – miejscowość położona w rejonie starosamborskim, nad samą granicą z Polską. Miasteczko położone jest 12 km od Przemyśla. Niestety droga prowadząca do Przemyśla przecięta jest pasem granicznym.

Parafia rzymskokatolicka p. w. Św. Trójcy, swoje początki datuje na rok 1451. Po II wojnie światowej Niżankowice znalazły się w granicach ZSRR. Władze radzieckie przeznaczyły świątynię na magazyn kołchozu o potem szkoły, zaś z wnętrza wszystko rozszabrowano – porozbijano nawet piszczałki w organach. Pod chórem i w kruchcie trzymano nawozy sztuczne, natomiast w nawie pomiędzy ołtarzami bocznymi – zboże. Ołtarz był przysłonięty workami z cementem i wapnem, a pozostała część prezbiterium służyła za składowisko blachy i szkła. W zakrystii zrobiono stajnię i trzymano tam konie.

Zrujnowany kościół zwrócono wiernym w roku 1989. W roku 1991, 19 października miało miejsce poświęcenie odnowionego kościoła. Poświęcenia dokonał bp. Rafał Kiernicki ze Lwowa.

Parafia w Niżankowicach uznawana była przez wielu za parafię na wymarciu. Taki też tytuł dał autor artykułu, w jednej z polskich gazet, w roku 2000: „Parafia na wymarciu”. To po ludzku a po Bożemu – Pan Bóg ma swoje plany.

W styczniu 2005 roku z oczy figury Matki Bożej pociekły łzy (Figura Matki Bożej z Lourdes). Te łzy zobaczyli najpierw parafianie. Wiadomość rozeszła się dość szybko. Zaczęli przybywać ludzie – ciekawi niecodziennego zjawiska. W kościele zaprowadzono fatimskie nabożeństwa 13-go dnia miesiąca. Z czasem wprowadzono uroczyście przeżywane nabożeństwo 1. sobót miesiąca. Z racji przybywających pielgrzymów, ks. kard. Marian Jaworski ustanowił w kościele parafialnym w Niżankowicach sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności (dekret z 2007 roku). Główny odpust ma miejsce 1 maja.

Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

 

 

Maryjo Dziewico, Niepokalana Matko
Bożej Opatrzności, otaczaj opieką nasze
życie i darem łaski dusze nasze uświęcaj.

U Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej
pociechy uproś nam przebaczenie naszych
grzechów i pojednanie z braćmi.

Przemień do głębi nasze serca, aby stały się
mieszkaniem dla Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa.
Wspieraj nas w walce z letniością wiary,
egoizmem i pychą, abyśmy mogli jak
najwierniej wypełniać nasze obowiązki
i służyć bliźnim.

Tobie się powierzamy, o Maryjo, w naszym
pielgrzymowaniu przez ten świat. Do Ciebie
uciekamy się jako do naszej przewodniczki
i obrony pośród trudności życia.

Daj naszym sercom przepełnionym lękiem
poczucie bezpieczeństwa.

O słodka Matko Bożej Opatrzności, zechciej
zwrócić ku nam swój wzrok. Ty jesteś na tej
Ziemi naszą nadzieją.

Bądź dla nas Matką niebieskiej chwały. Amen

Zdrowaś Maryjo…