Sanktuaria -> Winniki, Matki Bożej Winnickiej

Województwo lwowskie. Dekanat lwowski.

Parafia w Winnikach została założona w roku 1776 dzięki staraniom Marianny Tarło wojewodziny lubelskiej. Wybudowany kościół został konsekrowany w 1896, pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który początkowo był w domu gospodarza Nikiela, został przez Mariannę Tarłową zabrany najpierw do jej pałacu w Winnikach a następnie umieszczony w kościele. Obraz zaczął słynąć łaskami. W 1738 roku z obrazu pociekły łzy. Fakt ten odnotowano między innymi w Kronikach SS. Benedyktynek Ormiańskich:

https://polona.pl/archive?uid=563828&cid=563613&name=download_fullJPG

Obraz cieszył się czcią i kultem wiernych. Po zakończeniu II wojny światowej kościół, podobnie jak inne świątynie w Związku Radzieckim zamknięto. Świątynie odzyskano w 1992 roku. W opustoszałej i zniszczonej świątyni umieszczono kopię obrazu Matki Bożej. 27 listopada 2016 roku obraz został koronowany i a kościół ogłoszono sanktuarium maryjnym.