Sanktuaria -> Czortków, Matki Bożej Różańcowej

Województwo tarnopolskie. Dekanat czortowski.

Trwający od prawie 400 lat kult Matki Bożej Różańcowej w kościele oo. Dominikanów w Czortkowie był podstawą do ustanowienia tu w roku 2009 – sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

Dominikanie przybyli do Czortkowa 22 lutego 1619 roku. Kościół stał się na długie lata jedyną, rzymskokatolicką świątynią dla Czortkowa i okolicznych wiosek. Od początku duszpasterzowania ważną rolę odgrywał kult maryjny. W 1663 roku, król Jan Kazimierz ofiarował do świątyni obraz Matki Bożej Różańcowej.

W okresie międzywojennym wybudowano nowy kościół w stylu neogotyckim. Wybuch wojny i okupacja sowiecka przyniosły wielkie zmiany. Zabroniono nauczania religii w szkołach, ograniczano praktyki religijne. Wybuch wojny niemiecko – sowieckiej spowodował zbrodnie niewyobrażalnych rozmiarów. Ponieważ sowieci nie mogli zabrać ze sobą więźniów – wrogów komunizmu, bestialsko ich zamordowali. Pośród zamordowanych byli czortkowscy dominikanie, dziś toczy się ich proces beatyfikacyjny.

Po zakończeniu działań wojennych i zmianie granic, ludność polska wraz z zakonnikami zostali zmuszeni do opuszczenia Czortkowa. Wyjeżdżający zakonnicy zabrali ze sobą cudowny obraz Matki Bożej, który z czasem znalazł swoje miejsce w kościele oo. Dominikanów w Warszawie (kościół św. Jacka). Kościół w Czortkowie zamknięto na długie lata. Świątynie ponownie otwarto w roku 1989. Do kościoła powróciła kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej. Duszpasterstwo jak dawniej podjęli oo. Dominikanie. Rozwijający się na nowo kult maryjny spowodował, że 29 sierpnia 2009 roku, ks. abp Mieczysław Mokrzycki koronował obraz. Natomiast 3 listopada 2009 roku ogłosił kościół w Czortkowie, jako sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą.
Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi.
Amen.