Sanktuaria -> Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Rejon mościski. Dekanat mościski.

Kościół św. Katarzyny to kościół poklasztorny. Początkowo mieli tu swój klasztor oo. Dominikanie. Duszpasterzowali tu do czasu kasaty klasztoru i zamknięcia kościoła za czasów cesarza Józefa II w 1788 roku. Nowy rozdział w historii kościoła i klasztoru przyniósł rok 1883. Do Mościsk przybył wówczas o. Bernard Łubieński, redemptorysta (Sługa Boży).

8 września 1883 roku uroczyście wniesiono do kościoła ikonę Matki Bożej Niestającej Pomocy. Od tego dnia datuje się kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Historię klasztoru i kościoła przerwała nowa sytuacja geopolityczna po zakończeniu II wojny światowej. Według wspomnień o. Marcina Karasia, redemptorysty, świadka likwidacji klasztoru, obraz Matki Bożej oraz inne cenne przedmioty z kościoła wywieziono jeszcze w 1946 roku. Sam klasztor i kościół został zamknięty przez władze sowieckie 14 maja 1948 roku. Klasztor zamieniono na szpital (i tak jest do dnia dzisiejszego) a kościół stał się magazynem szpitalnym.

W odzyskaniu kościoła wielką rolę odegrał o. Władysław Ziober. Urodzony w 1924 roku w Rzadkowicach k. Mościsk, po wojnie wyjechał do Polski. W roku 1953 przyjął święcenia kapłańskie. Do rodzinnych Mościsk mógł przyjechać dopiero w roku 1990. Miał spędzić tu trzy miesiące. Za pozwoleniem przełożonych pozostał na stałe. Gorliwie pracował nad odnowieniem kościoła materialnego i duchowego. Zmarł w roku 2012, pochowany został na miejscowym cmentarzu.

Jak wspomniano wyżej pierwszym, który sprowadził ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy do Mościsk był sługa Boży o. Bernard Łubieński. Natomiast o. Władysław Ziober doprowadził do powrotu ikony do kościoła klasztornego w Mościskach oraz do ponownego ożywienia nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wprowadzenie ikony miało miejsce 28 września 1996 roku. 25 czerwca 2001 roku, podczas wizyty we Lwowie Ojca Św. Jana Pawła II miał okazję modlić się przed cudowną Ikoną. Ikonę przewieziono wówczas do katedry we Lwowie. Natomiast korony dla Matki Bożej poświęcił Jan Paweł II dzień później podczas liturgii sprawowanej we Lwowie. Uroczyste nałożenie koron miało miejsce 8 września 2001 roku. Aktu koronacji dokonał ks. kard. Marian Jaworski. Dekretem z 27 czerwca 2002 roku kościół został ogłoszony sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

MODLITWA NOWENNOWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…
Chwila ciszy
Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owocow Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złozone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.
Podziękowania – wezwania dziękczynne
O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:
W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Za nawróconych na drogę prawdy
Za uzdrowionych z choroby
Za pocieszonych w strapieniu
Za ocalonych z rozpaczy
Za podtrzymanych w zwątpieniu
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Za wysłuchanych w błaganiu
Za litość nam okazaną
Za miłość Twą macierzyńską
Za dobroć Twą niezrównaną
Za opiekę w miejscach pracy
Za chleb codzienny
Za radość i smutki nasze
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen

Maryjo – dziękujemy Ci, że pomagasz nam
Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci… (2x)

Prośby – wezwania błagalne
O Maryjo usłysz prośby nasze.
W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Za chorych, abyś ich uzdrowiła
Za strapionych, abyś ich pocieszyła
Za płaczących, abyś im łzy otarła
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała
Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła
Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła
Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności
O wysłuchanie wszystklch próśb naszych
Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami,
Proś Boga za nami