Sanktuaria -> Lwów,Matki Bożej Łaskawej

Dekanat lwowski.

Podwójne sanktuarium

Lwowska katedra jest miejscem, które przyciąga wielu turystów. Świątynia ta głęboko wpisała się w historię Polski. W świątyni tej płomiennymi kazaniami przyciągał sługa Boży, ks. Piotr Skarga. Spośród arcybiskupów lwowskich – stróżów lwowskiej katedry – wymienić należy bł. Jakuba Strzemię i św. Józefa Bilczewskiego.  W 2001 roku katedrę nawiedził św. Jan Paweł II.

Wielu turystów podziwia piękno świątyni, bo jest co podziwiać. Świątynia pozostała czynna przez cały okres panowania Związku Radzieckiego.

Jednym z największych skarbów katedry to obraz Matki Bożej Łaskawej zwany Matką Bożą Domagaliczowską (od nazwiska właściciela obrazu) bądź „Murkową” (od miejsca gdzie był zawieszony). Obraz był od początku otaczany czcią wiernych. Kult rozszerzył się po ślubach Jana Kazimierza. W roku 1765 obraz został przeniesiony do katedry, a 12 maja 1776 roku obraz został ukoronowany. Od tego dnia katedra stała się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej

Dziewico Niepokalana, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła. Od wielu już lat jesteś obecna wśród nas w znaku swego słynącego łaskami Obrazu. Oczyma pełnymi dobroci i współczucia spoglądasz na swoje dzieci i zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują od Ciebie pomocy.
Przyjmij, Matko Łaskawa, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy – jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel, i jak sławi Cię przez wieki Kościół święty.
Przychodzimy do Ciebie pełni ufności, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i przedstaw je Twojemu Synowi, naszemu Odkupicielowi.
Przeczysta Panno Maryjo, Łaski pełna, oddajemy Ci nas samych, całą naszą miłość, nasze życie, pracę i radości, nasze słabości i cierpienia. Udziel nam pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Tobie, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego kościele. Prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.
Najświętsza Maryjo, Matko Boża Łaskawa, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław w wychowaniu naszych dzieci. Wypraszaj naszym rodzinom moc łaski, by z radością przyjmowały poczęte w nich życie i otaczały je taką miłością, jaką Ty otaczałaś – poczętego za sprawą Ducha Świętego – Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadamy, pomagaj nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty, przynoszącym pokój duszy. Błagamy Cię, wypraszaj nam dar umiłowania wszystkich sakramentów świętych, które – jako znaki swojej obecności wśród nas – pozostawił nam Twój Syn. Wtedy, Matko nasza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, nasz Pan, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.