(1 Kom) Podstawowe modlitwy

Znak Krzyża

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Знак Хреста

В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.

Молитва Господня

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

Zdrowaś Mario

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Ангельське Привітання

Радуйся, Маріє, благодаті повна! Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Chwała Ojcu i Synowi

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Славослів’я

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Під Твій Захист Прибігаємо

Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславная і благословенная. О Володарко наша, Заступнице наша, Посереднице наша, Утішителько наша! З Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Ангеле Божий

Ангеле божий, хоронителю мій святий,даний мені на охорону! Щиро благаю Тебе: просвічуй мене сьогодні,хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу.Амінь.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże. Twe słowo mylić nie może.

Акт Віри

Вірую в Тебе, Боже правдивий, В Трійці єдиний, живий, милостивий, Вірую в те, що явив Ти нам, Боже, Слово Твоє помилитись не може.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Акт Жалю

Скрушно соромлюсь провини моєї, Задля любові і ласки Твоєї. Серцем покірним прощаю я ближньому, Будь милостивий, прости мені, грішному.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Акт Любові

Жити любов’ю для тебе бажаю, Всім своїм серцем Тебе я кохаю. Понад усе, що було сотворене, Боже мій, вічне добро нескінченне!

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

Акт Надії

Душу свою Тобі повіряю, Щиру надію на Тебе я маю, Що через муки Христові й терпіння Ласку пошлеш мені й вічне спасіння.

Koronka do miłosierdzia Bożego

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego…

Na dużych paciorkach (1 raz): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Коронка До Божого Милосердя

На початку:Отче наш…, Радуйся Маріє…, Вірую…

На великих зернятках: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі Тіло і Кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, на ублагання за гріхи наші і усього світу.

На малих зернятках: Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу. (10р)

На закінчення: Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас і весь світ. (3р)

О, Крове і водо, що витекли із Серця Ісусового як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе. (3р)

Różaniec

  • Znak krzyża
  • Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego
  • Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Mario
  • Ojcze nasz i 10 razy Zdrowaś Mario