Sanktuaria -> Połupanówka, Matki Bożej Szkaplerznej

Rejon podwołoczyski. Dekanat tarnopolski.

Początki samodzielnej parafii w Połupanówce (województwo tarnopolskie) sięgają drugiej połowy XIX wieku. Kościół p. w. św. Józefa wybudowano na wzniesieniu nazywanym przez mieszkańców Świętą Górą. Obok świątyni katolickiej na Świętej Górze znajduje się również prawosławna cerkiew.

Kult maryjny w tym miejscu związany jest z widzeniem, którego świadkami byli pracujący w polu żniwiarze. Nad Świętą Górą, ukazała się Matka Najświętsza niesiona na niebieskim rydwanie. Jak zeznali świadkowie wydarzenia, powóz z Matką Bożą zatrzymał się nad Świętą Górą. Znakiem – pamiątką cudownego wydarzenia było źródełko, które wytrysnęło w tym miejscu, a którego wodę uważano za cudowną. Z czasem kult maryjny skupił się wokół Matki Bożej Szkaplerznej, której obraz jest umieszczony w głównym ołtarzu. Wierni szukali pomocy u Maryi nie tylko w sprawach osobistych czy rodzinnych, ale zwłaszcza w chwilach klęsk żywiołowych. W czasach Związku Radzieckiego, pomimo, że świątynia pozostawała zamknięta, wierni pamiętali, że na Świętej Górze króluje Maryja.

Po ponownym otwarciu kościoła, na nowo świątynia stała się miejscem, gdzie w sposób szczególny oddaje się cześć Matce Bożej Szkaplerznej. 16 lipca 2004 roku ks. kard. Marian Jaworski, przy kościele św. Józefa ustanowił sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Na Świętej Górze powstała Droga Krzyżowa, na którą przybywają modlić się wierni obu obrządków jak również wyznawcy prawosławia. Szczególnym dniem pielgrzymkowym jest 16 lipca. W tym dniu na uroczystości odpustowe przybywają wierni nie tylko z okolicznych wiosek, ale z całej tarnopolszczyzny.

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo.
Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko.
Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi.
Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przyjąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem Szkaplerza świętego.
Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój Szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała.
O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpowiedniej do mojego stanu.
Szczególniej zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świętym Twoim Szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cierpiał ognia wiecznego. Amen.

P. Módl się za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Prosimy Cię Panie, niech nas wspomaga pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.