Sanktuaria -> Łanowice, Matki Bożej Saletyńskiej

Rejon samborski. Dekanat samborski

Początki parafii św. Mikołaja sięgają II połowy XVI wieku. W ciągu swojej długiej historii życie parafii koncentrowało się wokół drewnianej świątyni. Od roku 1925 parafię obsługiwał ks. Dominik Czeszyk. Widząc zły stan świątyni miał plany budowy kościoła murowanego. Niestety plany te unicestwił wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu wojny, parafia pozostała na terenie Związku Radzieckiego. W 1948 roku ks. Dominik Czeszyk został aresztowany. Władze zgodziły się, by świątynię obsługiwał wyrzucony z Mościsk redemptorysta, o. Aleksander Kałużewski. Niestety w roku 1958 wyjechał do Polski. Kościół ostatecznie zamknięto w 1963 roku. W 1980 władze nakazały rozebranie kościoła.

Do budowy kościoła przystąpiono na początku lat 90-tych. W 1994 roku parafię przejęli Księża ze Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette. Parafia jest pod wezwaniem św. Mikołaja. Obok kultu św. Mikołaja, Ks. Saletyni rozpoczęli propagowanie orędzia i kultu Matki Bożej z La Salette. We wrześniu 2004 roku ks. kard. Marian Jaworski poświęcił wybudowaną przy kościele kalwarię Matki Bożej z La Salette. Z czasem dobudowano boczną kaplicę, w której szczególne miejsce znalazła figura Matki Bożej. Orędzie maryjne z La Salette, dzięki Księżom Misjonarzom, zostało przybliżone wiernym okolicznych parafii. Wiele parafii przyjęło figurę Matki Bożej, która była przekazywana z domu do domu.

3 listopada 2009 roku ks. abp Mieczysław Mokrzycki ogłosił kościół w Łanowicach, sanktuarium Matki Bożej z La Salette. Dniem odpustowym sanktuarium jest sobota po 15 września.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ

 

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,
prawdziwa Matko Bolesna,
na łzy wylane za mnie na Kalwarii.
Pomnij także na trudy,
których się nieustannie dla mnie podejmujesz,
aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą.
Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,
skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś?
Tą pocieszającą myślą ożywiony,
upadam do stóp Twoich,
choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.
Nie odrzucaj modlitwy mojej,
o przeczysta Dziewico, Pojednawczymi Grzeszników,
lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,
bym Jezusa umiłował(-a) nade wszystko,
a Ciebie pocieszał(-a) życiem świątobliwym,
bym mógł (mogła) kiedyś oglądać Cię w niebie.
Amen.