Sanktuaria -> Bołszowce,Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania

Rejon halicki. Dekanat halicki.

Rejon halicki. Dekanat halicki.

Historia obrazu Matki Bożej czczonej w Bołszowcach sięga początku XVII wieku. Jak podaje legenda, Marcin Kazanowski hetman polny koronny przygotowywał się do bitwy z Tatarami. Podczas przeprawy przez Dniestr zauważono na wodzie płótno zwinięte w rulon. Rulon wyłowił pies Hetmana. Po rozwinięciu okazało się, że jest to obraz Matki Bożej piastującej maleńkiego Jezusa. Odczytano to jako znak Bożego błogosławieństwa. Bitwa z Tatarami została wygrana. Przed obrazem Matki Bożej zostało odprawione dziękczynne nabożeństwo.

Marcin Kazanowski ufundował kościół i klasztor, do którego sprowadził Karmelitów Trzewiczkowych. Z czasem pojawiła się potrzeba budowy nowego kościoła. W roku 1777, 15 sierpnia obraz Matki Bożej został ukoronowany koronami papieskimi.

Po zakończeniu II wojny światowej kościół zamknięto a obraz przewieziono do klasztoru Karmelitów w Gdańsku.

Odbudowę zniszczonego kościoła i klasztoru rozpoczęto pod koniec XX wieku. Opiekę nad kościołem i klasztorem podjęli OO. Franciszkanie Konwentualni. Do kościoła wprowadzono kopię obrazu Matki Bożej. 11 lipca 2016 roku poświęcono odnowiony kościół. 14 lipca 2019 roku, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście wprowadził do kościoła wierną kopię obrazu Matki Bożej.

Sanktuarium jest corocznym miejscem pieszej pielgrzymki młodzieży. Pielgrzymka ma miejsce w lipcu, przed odpustem ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Po odpuście odbywają się Franciszkańskie spotkania młodych. W klasztorze znajduje się dom rekolekcyjny – Dom Pokoju i Pojednania.

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ Z MEDJUGORJA

 

„Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. W swoich sercach, kochane dzieci, wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Kochane dzieci, bądźcie modlitwą dla tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością dla tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami światła w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i wstawiennictwa świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.