Sakrament – > Małżeństwo

Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali. Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny.
Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej około 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:
1. Świadectwo zawarcia związku cywilnego.
2 .Świadectwo chrztu „DO ŚLUBU” (Inaczej metryka chrztu . Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony).
3. Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament).
4. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
5. Paszport krajowy.
Sakrament Małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, pełnoletnie, narzeczony – lat 18, narzeczona lat – 18, wolne od przeszkód małżeńskich, kontrakt cywilny nie utożsamia się ze ślubem kościelnym – Sakramentem i dlatego wierzącym nie daje prawa do życia małżeńskiego.