Litania do Matki Bożej Nadziei

po każdej serii siedmiu wezwań powtarzamy wezwanie
Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!/

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Matko nadziei naszej, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!Święta Maryjo, przewodniczko naszej drogi, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Święta Maryjo, nosicielko światła, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Spełnienie oczekiwań Izraela, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Zwiastunko naszych czasów, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Jutrzenko nowego świata, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Matko Boga, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Matko Mesjasza Wybawiciela, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Matko odkupionych, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Matko wszystkich narodów, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Panno modląca się w milczeniu, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Panno słuchająca, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Panno śpiewająca, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Służebnico Pańska, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Służebnico Słowa, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Służebnico Odkupienia, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Służebnico Królestwa, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Uczennico Chrystusa, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Świadku Ewangelii, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Siostro wszystkich ludzi, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Początku Kościoła, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Matko Kościoła, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Wzorze Kościoła, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Obrazie Kościoła, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo błogosławiona między kobietami, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, strażniczko godności kobiety, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo wzorze wielkości kobiety, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Kobieto wierna w oczekiwaniu, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Kobieto wierna swoim obowiązkom, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Kobieto wierna w naśladowaniu Chrystusa, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Kobieto wierna u stóp Krzyża, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, pierwsza odkupiona przez Paschę Chrystusa, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, promieniejąca blaskiem Ducha Świętego, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, Gwiazdo ewangelizacji, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, jaśniejąca obecnością Boga, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, modląca się, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, otwarta na potrzeby ludzi, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Maryjo, ofiarna w pracy, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Nadziejo ubogich, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Ostojo pokornych, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Opiekunko pokrzywdzonych, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Obrończyni uciśnionych, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Oparcie niewinnych, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Odwago prześladowanych, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Pokrzepienie wygnańców, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Orędowniczko pozbawionych wolności, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Orędowniczko, spragnionych jedności, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Orędowniczko łaknących pokoju, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Ty jesteś znakiem macierzyńskiego oblicza Boga, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Ty jesteś znakiem bliskości Ojca, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Ty jesteś znakiem miłosierdzia Syna, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Ty jesteś znakiem płodności Ducha Świętego, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!
Jezu Chryste, Panie ludzkich dziejów, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, nadziejo całego stworzenia. zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Matko nasza, Pani Stryjska, Piastunko ludzkich nadziei; w tajemnicy Twojego narodzenia, przez które światło Nadziei rozbłysło na tym świecie, bądź Opiekunką i Królową naszą, naszych rodzin i całego Kościoła świętego; bądź nam latarnią oświecającą drogę do Twego Syna; podtrzymuj słabych, upadających podźwignij, chorych ulecz, a nam wszystkim uproś łaskę wytrwania w Twojej służbie. Amen.