Sakrament – > Eucharystii

Owocem Komunii świętej ma być głębokie zjednoczenie z Chrystusem, który powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).
„Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk” — czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
W naszej parafii do I Komunii świetej przystępują dzieci z III klasy. Przygotowanie odbywa się w sali katechetycznej w poniedziałek i w czwartek.
Wymagane dokumenty:
świadectwo chrztu dziecka, jeżeli było ochrzczone poza parafią