Sanktuaria -> Jazłowiec, bł. Marceliny Darowskiej

darowska

Modlitwa o kanonizację bł. Matki Marceliny Darowskiej

Boże, który przez przykład życia bł. Marceliny Darowskiej ukazałeś wzór pełnego oddania się i zawierzenia Tobie Samemu, spraw łaskawie, by Kościół cieszył się jej wyniesieniem do grona świętych, a przez to coraz głębiej odkrywał piękno powszechnego powołania do świętości.
Za jej wstawiennictwem udziel i nam łaski…, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Błogosławiona Marcelino, módl się za nami!