Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina aby swoją wiarę mężnie wyznawał bronił jej i według niej żył.
Dary Ducha Świętego:
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej