Modlitwy do św. Piotra i Pawła

Litania do św. ap. Piotra i Pawła (29 VI)

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Towarzysze i przyjaciele Syna Bożego,
Bohaterscy obrońcy prawdziwej wiary,
Wyznawcy Jezusa Ukrzyżowanego,
Słowa Jego po ziemi roznoszący,
Mężowie w pracy apostolskiej niestrudzeni,

Święty Piotrze, któremu Pan nasz, Jezus Chrystus, dał klucze od Nieba i ustanowił go głową widzialną Kościoła swego, módl się za nami.
Święty Pawle, którego Pan nasz, Jezus Chrystus, jako narzędzie wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej,
Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał swój upadek,
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa tak wielkim światłem Kościoła został,
Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił,
Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania wycierpiał,
Święty Piotrze, któryś przez pokorę głową ku ziemi zwrócony ukrzyżowany został,
Święty Pawle, któryś dla wiary Chrystusowej ścięty został,

Święty Piotrze i Pawle, niezwyciężone podpory Kościoła Bożego, módlcie się za nami.
Święty Piotrze i Pawle, którzyście za przykładem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili się dla zbawienia dusz ludzkich,
Święty Piotrze i Pawle, którzyście krew swoją za świętą wiarę przelali,
Przez trudy i owoce apostolskiej pracy Waszej,
Przez chwałę, której teraz w niebie zażywacie,
Abyśmy także do chwały niebieskiej dostać się mogli,
Abyśmy wiarę świętą Kościoła katolickiego niezachwianą do śmierci zachowali,
Aby Bóg łaską swoją wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego wspierać raczył,
Aby Bóg małżonków w zaprzysiężonej wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości utrzymywać raczył,
Aby Bóg rodziny nasze opieką swą miłościwą otoczyć raczył,
Abyśmy od zarazy, głodu i wojny zachowani byli,
Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Tyś jest Piotr,
O.: A na tej opoce zbuduję mój Kościół.

Módlmy się.
Boże, który świętemu Piotrowi, Apostołowi Twojemu, dałeś klucze Królestwa Niebieskiego, dałeś także moc najwyższą związywania i rozwiązywania, spraw, prosimy, abyśmy za jego przyczyną z więzów naszych grzechów rozwiązani byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W.: Tyś jest naczynie wybrane, święty Pawle, O.: Głosicielu prawdy na całym świecie.
Módlmy się.
Boże, któryś przez nauczanie świętego Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego jako Apostoła narodów czcimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, święty Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami grzesznymi u Pana, który Wam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić, Piotrze święty, abym był w miłości gorliwy, w wierze niewzruszony i abym wraz z Tobą umiał się poświęcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego. Niech i ja, nie po trzykrotnym, lecz niezliczonym, niestety, odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niemu bez powrotu do grzechu. Pawle święty, naczynie wybrane, głoszący imię Pańskie przed narodami, racz uprosić u Boga, abym się stał naczyniem łaski i błogosławieństwa Jego. Naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci… Niech wraz z Tobą nic nie mam prócz Jezusa Ukrzyżowanego… Niech w wierze przez Was wzmocniony, w miłości i nadziei przez modlitwy Wasze utwierdzony, żyję i umieram w Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


LITANIA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.

Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego…
Ty, któremu objawił się Syn Boży…
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa…
Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów…
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami…
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła…
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom…
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów…
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża…
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił…
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej…
Ty, któryś podjął więzienia i trudy…
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa…
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba…
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie…
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości…
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

(podano za: ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ, 111 Litanii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s.287-289)

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA (II wersja)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, …
Duchu święty, Boże, …
Święta Trójco, Jedyny Boże, …

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Pawle Apostole, …
Święty Pawle, bohaterski obrońco wiary,…
Święty Pawle, wyznawco Jezusa ukrzyżowanego, roznoŹszący Jego słowa po ziemi, …
Święty Pawle, którego Jezus Chrystus, wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej, …
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa został tak wielkim światłem Kościoła, …
Święty Pawle, któryś wycierpiał dla wiary największe prześladowania, …
Święty Pawle, nie zwyciężona podporo Kościoła Bożego, Święty Pawle, który za przykładem Jezusa Chrystusa poświęciłeś się dla zbawienia dusz ludzkich, …
Święty Pawle, któryś przelał krew swoją za świętą wiarę, …

Abyśmy także dostać się mogli do chwały niebieskiej, przyczyń się za nami.
Abyśmy zachowali niezachwianą wiarę świętą Kościoła katolickiego do śmierci, …
Aby Bóg swoją łaską wspierać raczył wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego, …
Aby Bóg raczył utrzymywać małżonków w wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości, …
Aby Bóg raczył otoczyć nasze rodziny opieką swą miłościwą, …
Abyśmy zachowani byli od zarazy, głodu i wojny, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Tyś jest Naczynie Wybrane, święty Pawle,
W: Głosicielu prawdy na całym świecie.

Módlmy się:
Boże, któryś przez nauczanie św. Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw, prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego czcimy jako Apostoła Narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

(podano za: ks. Piotr Łabuda, Dziewięć spotkań ze św. Pawłem, Biblos, Tarnów 2008)

Modlitwa do św. Pawła

Boże, nasz Ojcze,
za wstawiennictwem św. Pawła,
prosimy, uświęcaj nasze rodziny,
by stawały się środowiskiem
wychowania do życia chrześcijańskiego.
Zapal w sercach młodych pragnienie
głoszenia ewangelii Jezusa
i służby Tobie na wzór św. Pawła.
Poślij swojemu Kościołowi
licznych i świętych kapłanów,
autentycznych świadków Twojej miłości.
Spraw, aby nasz Kościół
w tym roku poświęconym św. Pawłowi
wzrastał w miłości ku Tobie i ku braciom.


Modlitwa do Św. Pawła Apostoła

Święty Pawle Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na Twe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga Ojca i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez Twoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.
Św. Pawle Apostole – módl się za nami ( x3)


MODLITWA NA ROK ŚW. PAWŁA

Poniższą modlitwę, zawierającą prośbę o dobre owoce Roku św. Pawła, można odmawiać przy różnych okazjach po Mszy świętej lub w czasie nabożeństw.

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


LITANIA DO ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Święty Piotrze, uczniu Chrystusa, który dla Niego porzuciłeś rodzinę i wszystko, co posiadałeś,
Święty Piotrze, któremu Pan Jezus po Zmartwychwstaniu powierzył władzę nad Kościołem,
Święty Piotrze, Namiestniku Chrystusa i Głowo Apostołów,
Święty Piotrze, dokonujący licznych cudów,
Święty Piotrze, któremu po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się osobiście,
Święty Piotrze, uzdrawiający chorych,
Święty Piotrze, podejmujący polecone przez Boga dzieło nawracania pogan,
Święty Piotrze, ukrzyżowany i przybity do krzyża głową na dół,
Święty Piotrze, świadku przemienienia na górze Tabor,
Święty Piotrze, świadku jakże bolesnej modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu,
Święty Piotrze, miłujący Pana Jezusa więcej niż inni Apostołowie,
Święty Piotrze, pasący baranki Pańskie,
Święty Piotrze, ogromnie zaszczycony przez Pana,
Święty Piotrze, Opoko Bożego Kościoła,
Święty Piotrze, Kluczniku nieba,
Święty Piotrze, Stróżu bram zbawienia,
Święty Piotrze, Jezus Cię wybrał i złożył w Twe ręce Najwyższą władzę,
Święty Piotrze, braci umacniasz w jedności prawdziwej wiary,
Święty Piotrze, Rybaku królestwa wieczności,
Święty Piotrze, sterujący łodzią, która skarb zawiera Bożej miłości i wiecznej nadziei całego świata,
Święty Piotrze, utwierdzający Twoich braci,
Święty Piotrze, Kościół Chrystusowy wznosi się na Twojej wierze,
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim powołanym narodom,
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Apostołom,
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Ojcom Kościoła,
Święty Piotrze, przewodzący wszystkim, których Głową i Królem jest Chrystus,
Święty Piotrze, skało niewzruszona,
Święty Piotrze, którego wierze nie przeszkodzą moce piekła,
Święty Piotrze, mający klucze Królestwa niebieskiego,
Święty Piotrze, chwałą jaśniejący, trzymając klucze niebieskie,
Święty Piotrze, który przez łaskę stałeś się Opoką Kościoła,
Święty Piotrze, umacniający wiarę swych braci,
Święty Piotrze, zwiastujący słowa życia,
Święty Piotrze, Sędzio narodów,
Święty Piotrze, wiodący ku niebu,
Święty Piotrze, Sługo Chrystusa Jezusa,
Święty Piotrze, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,
Święty Piotrze, posiadający wieniec chwały i zwycięstwa,
Święty Piotrze, Pasterzu owiec Chrystusa,
K: Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego.
W.: Niech nam modlitwa pierwszego papieża wyjedna łaskę. Amen.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze Piotra Apostola, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana.
Modlitwa do Świętego Piotra Apostoła
Święty Piotrze, Rybaku, Bóg cię wezwał, byś łódź i sieci porzucił, a teraz chwałą jaśniejesz, trzymając klucze niebieskie. Za miłość mężnie wyznaną i za gorliwe świadectwo kierujesz cała owczarnią obmytą w Pana miłości. Upadłeś, ale przez łaskę Opoką jesteś Kościoła, przez Ciebie trwa on na wieki i żadna moc go nie zniszczy. Jak Tobie Chrystus obiecał, dla wszystkich mistrzem się stałeś, umacniasz wiarę swych braci i słowa życia zwiastujesz. O, zjednocz całą owczarnie, niech wyda owoc stokrotny. Od ciosu wroga ją obroń i wskaż jej wieczne pastwiska. Niech będzie cześć Chrystusowi, a Ty za nami Go błagaj, aby nam pozwolił z weselem przekroczyć bramę niebieską. Amen.
Św. Piotrze Apostole – módl się za nami (x3)


Liturgia ku czci św. Ap. Piotra i Pawła

Wprowadzenie do liturgii

Jako święty, powszechny i apostolski Kościół gromadzimy się w ten wspaniały dzień apostołów Piotra i Pawła, by wysławiać Imię Pana i głosić Jego potęgę. Kościół założony na fundamencie dwunastu apostołów zawsze otaczał szczególną czcią dwóch spośród nich: Piotra, któremu Pan powierzył najwyższą władzę pasterską, i Pawła, który rozniósł słowo Ewangelii po całym Imperium Romanum. Od początku też powtarzano: Ubi Petrus, ibi Ecclesia: gdzie Piotr, tam Kościół. Dlatego my dzisiaj wiernie stajemy przy Piotrze naszych czasów — papieżu Franciszku, by przeżywać naszą jedność z Kościołem Powszechnym. Bogu wszechmogącemu składajmy wielkie dziękczynienie za to, że pozwolił nam być dziećmi swego Kościoła. Niech Pan wzbudzi w nas apostolskiego ducha, byśmy tak jak święty Paweł mogli nieść Ewangelię Chrystusa do wszystkich ludzi. Skierujmy oczy duszy na Rzym, to Święte Miasto, przenieśmy się ad limina apostolorum, do progów apostolskich, gdzie Piotr i Paweł, przelawszy krew męczeńską, kładli fundamenty pod jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Modlitwa powszechna

Razem z całym Kościołem módlmy się nieustannie do Ojca, który cudownie ocalił Piotra z więzienia, który objawił swe wielkie miłosierdzie wśród narodów, przez nauczanie Pawła.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby był szańcem wiary i prowadził ludzi do Jezusa, Syna Boga żywego. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Twego ludu.
  2. Módlmy się za papieża, aby jako Piotr naszych czasów dopełniał dzieła głoszenia Ewangelii wobec wszystkich narodów.
  3. Módlmy się za wszystkich biskupów, następców apostołów, aby kluczami swej misji otwierali przed ludźmi bogactwo słowa Bożego i sakramentów zbawienia.
  4. Módlmy się za Rzym i jego mieszkańców, aby wysławiali Pana razem z wszystkimi, którzy wierzą w Boga i Jezusa Chrystusa.
  5. Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę, aby nie krępowali wyznawców Chrystusa w ich służbie dla dobra rodziny ludzkiej.
  6. Módlmy się za wszystkich męczenników Bożej sprawy, aby ich więzienia, cierpienia i poniżenia budziły wiarę oraz były znakiem mocy Chrystusa.
  7. Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali wieniec chwały od Pana, który jest sprawiedliwym sędzią.
  8. Módlmy się za nas samych, abyśmy swym życiem głosili Chrystusa i przez wiarę budowali Jego Kościół, jako świątynię Boga wśród świata.

Boże, Panie nieba i ziemi, który umacniasz swoje dzieci, aby jak apostołowie Piotr i Paweł były wierne w głoszeniu prawdy i wytrwały wśród cierpień dla imienia Twojego Syna. Wysłuchaj tej modlitwy Kościoła i spraw, by wszędzie rozbrzmiewało Twoje słowo, budząc wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za dar Kościoła świętego.

Przed rozesłaniem

Idźcie, by jak Piotr i Paweł, jak Dwunastu, bronić Chrystusa i Kościoła nawet aż do przelania krwi. Sanguis martyrum, semen christianorum. Krew męczenników nasieniem wyznawców.